توری پنجره دوجداره upvc

 

در فصل تابستان با گرم تر شدن هوا در ساعاتی از روز شما پنجره های خود را باز میکنید و این عامل باعث میشود جریان هوای بهتری را در داخل منزل خود ایجاد کنید و جریان هوایی طبیعی را به داخل منزل بیاورید.

اما بهترین حالت این است که در روی پنجره های منزلتان توری نصب کنید تا از ورود حشرات مانند زنبور - پشه - مگس جلوگیری شود.

پزشکان معتقدند که استفاده از سموم شیمیای برای نابود سازی حشرات میتوانید برای انسان هم به شدت مضر باشد و بهترین حالت و سالم ترین روش نصب توری روی پنجره های منزل می باشد.

و به همین جهت در پشت لنگه پنجره های بازشو توری پنجره نصب می شود.

 

توری های مختلف به شکل زیر می باشند.

 

مدل توری پنجره