پنجره دوجداره کاشان

 

تولید کننده پنجره دوجداره در کاشان ,شهر کاشان مانند شهر مرکزی اصفهان دارای گرد و غبار زیادی می باشد بهترین نوع پنجره های که میتوان از این شهر استفاده نمود پنجره دوجداره upvc می باشد.

 

میزان بارش باران در شهر کاشان

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مه

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

دمای بیشینه (°C)

۱۰٫۲

۱۳٫۴

۱۹٫۰

۲۶٫۳

۳۱٫۸

۳۸٫۲

۴۰٫۸

۳۹٫۹

۳۵٫۳

۲۷٫۶

۱۸٫۹

۱۲٫۱

Ø

۲۶٫۱

دمای کمینه (°C)

-۰٫۳

۱٫۵

۶٫۳

۱۲٫۱

۱۶٫۹

۲۱٫۹

۲۴٫۸

۲۳٫۳

۱۸٫۴

۱۲٫۵

۶٫۲

۱٫۵

Ø

۱۲٫۱

بارش (mm)

۲۶٫۳

۱۹٫۶

۲۶٫۱

۱۷٫۵

۱۳٫۳

۱٫۰

۰٫۵

۰٫۵

۰٫۲

۴٫۳

۱۲٫۲

۱۶٫۹

Σ

۱۳۸٫۴

 

در صورت نیاز به قیمت پنجره های خود میتوانید در این قسمت آنلاین قیمت پنجرهای خود را دریافت نمایید.

قیمت دوجداره