ضخامت شیشه دوجداره چقدر است؟

اگر به دنبال عایق شدن پنجره های ساختمان خود هستید و میخواهید عایق صوتی داشته باشید باید از شیشه های که ضخامت بیشتری دارند استفاده نمایید.

زیرا وقتی صوت به شیشه های ضخیم برخورد می کند خیلی سریع تر و بیشتر شکسته می شود و عایق صوتی قویتری را ایجاد میکند.

ضخامت شیشه در حالت های مختلف تک جداره و دوجداره و بیشتر.

 

ضخامت شیشه ها

 

 

 

 

  • تک جداره : 4 میلی متر ضخامت شیشه گاز میان دو شیشه ندارد فاصله بین شیشه ها وجود ندارد.
  • تک جداره : 6 میلی متر ضخامت شیشه و گاز میان دو شیشه ندارد فاصله بین شیشه وجود ندارد.
  • دوجداره : 6 و 4 میلی متر گاز میان دو شیشه هوا وجود دارد و فاصله بین شیشه ها 12 میلی متر است.
  • دوجداره : 6 و 4 میلی متر گاز میان دو شیشه آرگون می باشد و فاصله بین شیشه ها 12 میلی متر است.
  • سه جداره : 4 و 6 و 4 که هوا بین دو شیشه می باشد و فاصله شیشه ها از هم 9.9 میلی متر است.
  • سه جداره : 4 و 6 و 4 میان دو شیشه گاز آرگون تزریق شده و فاصله بین دو شیشه 9.9 می باشد.

 

ضخامت شیشه سه جداره

میزان کاهش صدا در شیشه های با ضخامت مختلف متفاوت می باشد که به شرح زیر می باشد.

6 میلیمتری = 22db
دوجداره = 35db
دوجداره با یک لمینیت = 41db
دوجداره با دو لمینیت = 43db

 

فاصله بین شیشه ها