پنجره وین کلاس

 

پروفیل وین کلاس فریم های 4 حفره که به شکل ثابت در چهار چوب پنجره ها با زیر سازی های استاندارد مورد استفاده می باشد.

 

پنجره وین کلاس قابلیت استفاده در نوار درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل و شیشه را دارا می باشد.

 

پروفیل وین کلاس را میتوانید برای ساخت درب و پنجره های بزرگ و تولید های که در آن ها از یراق ها و ریل های مختلف بر روی قاب پروفیل استفاده می شود.

 

لنگه پنجره وین کلاس 4 حفره

 

پروفیل وین کلاس در بخش های بازشو پنجره کاربرد دارد.

 

و این قابلیت را دارد می باشد که با اخرین استاندارد های اروپا روی آن کار شود.

 

دو نوار درز بندی موجود در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می شود.

 

لازم به ذکر می باشد که وین کلاس قابلت اتصال به پروفیل های متحرک را دارا است.