اشاره : تمامی پرداخت کنندگان صورت حساب های برق , گاز و نفت آرزو دارند که مبالغ کمتری بابت این هزینه ها پرداخت کنند , این در حالی است که متاسفانه راه های کاهش یا کنترل این هزینه ها غالبا شناخته شده نیست.

گرم کردن و سرد کردن خانه ها بین 50 تا 70 درصد مصرف انرژی را در بر می گیرد و از این مقدار 10 درصد تا 30 درصد صرف انرژی را در بر می گیرد و از این رو توجه به سمت بهینه سازی مصرف روشنایی و .. می شود.

از این رو توجه به سمت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان این روزها بیشتر شده است.

در این زمینه تحقیقاتی در کشورهای مختلف انجام شده که نتایج آن تحقیقات قابل توجه بوده و ایده های جالبی در مورد بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بازدهی ان ارائه می دهد :

در انگلستان برنامه HEC Action در سال 1995 آغاز شده است که اجزا گوناگونی دارد از جمله کاهش انتشار گاز co2 و اصلاح معایب سوخت ها و بهبود عایق های ساختمان ها.

در کشور هلند پروژه (برنامه ملی ایزولاسیون) ارائه شده است که نتایج آن تجهیز خانه ها با شیشه دوجداره عایق دیوارها عایق بام و کف است.

در کشور کره جنوبی سیستم های گرمایش ناحیه ای مورد توجه قرار گرفته است که همزمان با آن عایق کردن ساختمان ها باعث افزایش بازدهی انرژی با استفاده از سوخت های ارزان تر و با کیفیت پایین تر می شود.

در ژاپن انرژی کمی صرف گرم کردن خانه ها می شود, چون ژاپنی ها در زمستان دمای خانه ها را در حدود 16 - 15 درجه سانتی گراد نگه می دارند.

اما در ایران در شرایط فعلی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی دادن اطلاعات و آگاهی عمومی لازم است , به ویژه جلوگیری از هدر دادن انرژی از طریق عایق کردن ساختمان ها و تاسیسات از اهمیت خاصی بر خوردار است.

یکی از راه های این صرفه جویی عایق کردن است.

 

 

میزان سوخت لازم برای گرم کردن و سرد کردن به وسیله یک عایق بندی خوب می تواند کاهش چشمگیری پیدا کند.

این موضوعی است که در سطح جهانی مدت کوتاهی است که به آن پرداخته شده اما در سطح جهانی مدت کوتاهی است که به آن پرداخت شده , اما در ایران نه تنها کار نشده بلکه هنوز در دوبخش به کاهش مصرف انرژی بپردازد.بخش اول در زمینه کاهش مصرف انرژی و نتایج فعالیت های انجام شده در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه و بخش دوم خصوصیات انواع و ویژگی های حرارتی عایق ها.

بخش خانگی در کشورهای توسعه یافته 15 تا 20 درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد و در کشور های در حال توسعه این سهم حتی بیشتر هم می شود.

پیشرفت در استاندارد های زندگی متکی به انرژی است و مصرف انرژی با بازده بیشتر انرژی در پخت و پز گرمایش روشنایی وسایل برقی وعایق بندی ساختمان ها در کشورهای در حال توسعه آهسته بوده است.

در فعالیتی که گزارش آن در سال 2002 تحت عنوان مروری بر پیشرفت دو ساله از زمان کنفرانس ملل متحد با نام محیط و توسعه سازمان ملل ارائه شده بخش های مختلفی منظور شدند.عوامل موثر در انتخاب این کشور ها سیاست فعال آنها در بخش انرژی و در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مطالعات دراز مدت انرژی بود.

بیشترین عایق سازی در پنجره های upvc انجام می پذیرد.