اگر نور روز به عنوان عامل بسیار مهمی به شمار آید که باید به داخل اتاق اضافه شود , پنجره ها نیز به عنوان وسایل ضروری در نظر گرفته خواهند شد.پنجره چشم ساختمان

پنجره ها از دریچه های آسان و ساده برای نو روز , به یک شکل و سبک خاص و نیم دایره های قوسی رومانسک تا پنجره های باروک که به وسیله تزئینات بسیاری پوشیده شده توسعه یافته اند.

در کشور های اروپایی که در شمال آلپ قرار گرفته اند, پنجره ها به فرم هایی با شکل و شمایل قدرتمندی طراحی و ساخته می شوند.

بر خلاف آن , در مناطقی که در نواحی مدیترانه ای هستند , زندگی روزمره به معنی گذراندن روز در فضای داخلی می باشد.

بنابراین , مردم به نور روز وابسته هستند زیرا نور مصنوعی گران بوده و نورپردازی خوب یک اتاق در مدت ساعات تاریکی , دور از دسترس جمعیت محلی است.

هر فضای کار , نیازمند پنجره ای است که به محیط بیرون مشرف باشد.

فضای پنجره  که نور را عبور می دهد باید حداقل یک بیستم از مساحت کف را در فضای کار داشته باشد.

پهنای کلی تمام پنجره ها باید حداقل به یک دهم پهنای کلی تمام دیوارها برسد.

برای اتاق های کاری که 3/5 متر یا بیشتر ارتفاع دارند نور انتقالی از سطح پنجره ها باید حداقل 30% از سطح دیوارهای بیرونی باشد.

برای اتاق های کار با ابعاد مشابه اتاق نشیمن قوانین زیر باید به کار برده شوند.

حداقل ارتفاع برای سطوح شیشه ای باید 1/3 متر باشند.

ارتفاع پنجره هایی که از سطح زمین شروع می شوند باید بیشتر از 0/9 متر باشند.

ارتفاع کلی پنجره باید 50% پهنای اتاق کار باشد.

 

پوشش بیرونی پنجره ها

اندازه های حفاظتی باید از درخشش جلوگیری و ورود حرارت خورشیدی را تنظیم نمایند.

در آب و هوای معتدل ,  باز شوهای بزرگ پنجره ها , مقدار زیاد اما کنترل شده نور را ترجیح می دهند , اما در آب و هوای گرم پنجره های کوچک با ورود نور های کافی را به کار می برند.

پنجره های کرکره ای (با صفحات تخت چوبی , آلومینیومی و پلاستیکی) پشت پنجره های رولی و کرکره های زاویه دار خورشیدی همه مفید هستند و می توانند در مکان های مناسب قرار گیرند.

ابزار های ثابت خارجی همه بطور مشخص برای انعطاف پذیری کمتری از بخش های راست گوشه (مستطیلی شکل) و بخش های الحاقی می باشند.

پانل های عمودی کرکره ای (خواه به صورت ثابت, خواه به صورت دوار روی تکیه گاه بخش تخته ای) همه برای صفحات شیشه ای بلند و یا زاویه دار مناسب هستند.

گرمایی که در نما تا بالای ساختمان حرکت می کند باید بتواند از جایی خارج شده و در واقع توسط نورگیرهای خارجی محبوس نشده و دوباره از نورگیرهای باز سقفی به داخل هدایت شود.

سایه بان های درونی برای کاهش گرمای خورشیدی کمتر از سایه بان های خارجی کارایی دارند زیرا گرمایی که جذب می نمایند در اتاق ها رها می شود.

پنجره های اتاق شیروانی

در طراحی و برنامه ریزی اندازه پنجره ها , درجه نور روز بهینه به مقصود اصلی کاربری اتاق وابسته است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود.

به عنوان مثال , تهویه در داخل ساختمان نیازمند پنجره هایی با ابعاد حداقل یک هشتم مساحت کف اتاق های نشیمن است.

پنجره های بزرگ , اتاق نشیمن را راحت تر می کنند.

پهنای پنجره ها در طبقات دوم می توانند با توجه به فاصله میان تیرهای چوبی انتخاب شوند.

سقف های شیب دار پنجره های کوتاه تری نیاز دارند در حالی که سقف های صاف نیازمند پنجره های بلندتری هستند.

پنجره های سقفی می توانند به وسیله صفحات فلاشینگ پیش ساخته به یکد یگر از کنار هم و یا از بالا و پایین متصل هستند مرتبط گردند.

ساختار پنجره ها

مقاطع چوبی برای چرخیدن پنجره و بلند شدن آن , و پنجره های دوار , به صورت استاندارد درآمده اند.

پنجره ها بر اساس چگونگی جایگزیمی , A تا D و یا بر اساس نوع چهار چوب از E تا H طبقه بندی شده اند.

پنجره ها به منظورهای خاصی به کار می روند , به عنوان مثال , محافظت در برابر گرما و صدای آزاردهنده.